2008 2vital All rights reserved.

Competenties van 2Vital


Wij zijn een adviesbureau met een breed profiel. Dat is goed zichtbaar in het palet aan vraagstukken waar wij mee te maken krijgen. Richten, inrichten en veranderen van organisaties: in dat domein zitten onze competenties en expertise. Hierdoor komt een effectieve in-, door- en uitstroom tot stand.

2Vital verleent advies, training & coaching en interim management diensten op het brede terrein van Personeel & Organisatie, Human Talent Management en HRM. Dit op grond van 20 jaar ervaring in arbeidsverhoudingen bij vele opdrachtgevers in het bedrijfsleven en bij overheid en not for profit, van 4 tot 4.000 medewerkers, in binnen- en buitenland, 'in oude als wel nieuwe economie'.

Samengevat zijn wij bezig met advies, training, coaching of interim management opdrachten op het brede terrein van:

Personeel & Organisatie, Human Talent Management / Management Development en HRM.

Opleidingen; zowel  individueel als groepsgewijs - op het gebied van HRM en management (ev. incl. BBL, ESF, etc).

Individueel of groepsgewijs psychologisch onderzoek of assessment van medewerkers / managers.

Cultuurscans van de organisatie, analyse van individuen / groepen v.w.b. leiderschapsstijl, gedrag, rollen, etc.

Read the site in English